Prisijunkite

Teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu


Viešasis susirinkimas vyks 2021-11-03, 17.00 val.